Продуктите на ДАКСИ са достъпни на www.daxy.com с потребителско име, което се зарежда с определена сума.
Нейното изчерпване зависи от количеството и вида на справките, които използвате. Цените са в български лева с включен ДДС

Цени за ДАКСИ 007

Цени за ДАКСИ ГЛОБАЛ

Критерий за търсене Цена за 1 ЕИК / 1 ЕГН

ЕИК

1

Включени параметри за ЕИК:
- Промяна на статут
- Промяна на комуникации
- Промяна на управляващи
- Промяна на капитал

1 ст.

2

Новопубликувани документи

1 ст.

ЕГН

3

Информация за физически лица от ТР

5 ст.

СПРАВКИ за фирми (период)

4

С променен статут ( 1 или 10 дни)

10 ст.

5

Новорегистрирани ( 10 или 30 дни)

2 ст.

6

Обща статистика

безплатно

Цените са в български лева с включен ДДС.
Вид на информацията Цена

ФИРМЕНА ИНФОРМАЦИЯ

1

Търсене на информация за лице или фирма

48 ст.

2

Показване информация за лице или фирма

60 ст.

3

Показване на индиректни връзки

90 ст.

4

Информация от Неофициален раздел на ДВ

48 ст.

5

Информация за регистрация по ЗДДС

10 ст.

6

Информация за задължения към НАП

60 ст.

7

Информация за брой социално осигурени лица

10 ст.

8

Информация за брой здравно осигурени лица

10 ст.

9

Сваляне и разглеждане на сканиран документ

20 ст.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1

Официален раздел на ДВ - търсене

6 ст.

2

Неофициален раздел на ДВ - търсене

8 ст.

3

ДАКСИ - Закони - разлистване

6 ст.

4

Съдебна практика - търсене

8 ст.

5

ДАКСИ - Закони - търсене

1 ст.

6

Съдебна практика - разглеждане на съдържанието

1 ст.

Цените са в български лева с включен ДДС.