Търсене по ЕИК (БУЛСТАТ) на фирма

1 . В “Поле за търсене на фирма:”се въвежда ЕИК (БУЛСТАТ) на фирмата-119044990


2 . Отваря се нова страница с резултатите от търсенето.За да получите още информация,натиснете върху ЕИК (БУЛСТАТ).


3 . Отваря се нова страница с пълната информация за търсената фирма.