Търсене по ЕГН на собственик / управител

1 . В “Поле за търсене на собственици и управляващи:” се въвежда ЕГН 6405306529


2 . Отваря се нова страница с резултатите от търсенето.За да получите още информация,натиснете върху ЕГН-то.


3 . Отваря се нова страница с пълната информация за участие на лицето в управлението на фирми.