Търсене по име и фамилия на собственика / управителя

1 . В “Поле за търсене на собственици и управляващи:” се въвеждат име и фамилия на собственика / управителя - Ивайло * ГЕОРГИЕВ
Допуска се разбъркано използване на малки и големи букви, a (*) показва неизвестно презиме.


2 . Отваря се нова страница с всички резултати от търсенето.