Търсене по име на фирма

1 . В “Поле за търсене на фирма:”се въвежда името на фирмата- Здрав чук


2 . Отваря се нова страница с резултатите от търсенето.За да получите пълната информация за фирмата, натиснете върху ЕИК (БУЛСТАТ).


3 . Данни за фирмата от Търговския регистър и от регистър БУЛСТАТ. В този случай фирмата е била регистрирана в регистър БУЛСТАТ и пререгистрирана в Търговския регистър.


4 .