Търсене по трите имена на собственик / управител

1 . В “Поле за търсене на собственици и управляващи:” се въвеждат трите имена на собственика / управителя (допуска се разбъркано използване на малки и големи букви)- ИвАЙло гЕОРГиев КалфиН


2 . Отваря се нова страница с резултатите от търсенето.За да получите още информация,натиснете върху ЕГН-то.


3 . Отваря се нова страница с пълната информация за участие на лицето в управлението на фирми. За да получите още информация за самите фирми, натиснете върху ЕИК ( БУЛСТАТ) на всяка фирма


4 . Отваря се нова страница с пълната информация за всяка фирма, в която участва собственика / управителя