Търсене по част от името на фирмата

1 . В “Поле за търсене на фирма:” се въвежда част от името на фирмата - Компан* т.е. търсите информация за всички фирми, които съдържат в наименованието си думата “компания”


2 . Отваря се нова страница с резултатите от търсенето.