Търсене по дата на раждане на собственик / управител

1 . В “Поле за търсене на собственици и управляващи:” се въвежда дата на раждане във формат ГГММДД, а (*) означава неизвестна информация - 640530*.


2 . Отваря се нова страница с резултатите от търсенето.