Търсене по град и част от мобилен телефон

1 . В “Поле за търсене на фирма:” се въвежда името на града, в който са регистрирани фирмите и част от телефона на Мтел - Русе 0887*


2 . Отваря се нова страница с резултатите от търсенето. Излизат всички фирми, които са регистрирани в гр. Русе и телефона за контакт с всяка фирма е мобилен на Мтел