Търсене по грешно изписани имена (1-ви вариант)

1 . В “Поле за търсене на фирма:” се въвежда име, което е грешно изписано - Подуяне | Подуене. Тук е използван логическия оператор | или.


2 . Отваря се нова страница с резултатите от търсенето. Получавате информация за фирмите, регистрирани в район Подуяне или Подуене.