Търсене по име на фирма с различни варианти на изписване на български език

1 . “Поле за търсене на фирма:” се въвежда името на фирмата, което се изписва по различен начин на български език - С?нлайт Инд?стри?л Например Сънлайт Индaстриъл / Сънлайт Индъстриъл. (?) заменя една буква.


2 . Отваря се нова страница с резултата от търсенето.