Търсене по рождена дата (без годината) на собственик / управител

1 . В “Поле за търсене на собственици и управляващи:” се въвежда рождената дата (без годината) на собственика / управителя във формат ММДД - ??0229*. (?) означава неизвестна година на раждане.


2 . Отваря се нова страница с резултатите от търсенето.