Tърсене с логически оператори

1 . В “Поле за търсене на фирма:” се въвежда име, което е изписано по няколко начина - Подуяне | Подуене. Тук е използван логическия оператор | - или.


2 . Отваря се нова страница с резултатите от търсенето. Получавате информация за фирмите, регистрирани в район Подуяне или Подуене.