Фирмено разузнаване

Държавен вестник

Адресни списъци

Готови пакети

Дакси 007

Услуги в офиса

Цени

Достъп до базите
Продажба на карти
За достъп
ДВ Последен брой

Библия

Отдих

Начало
За нас

Гаранции и отговорности

Адрес/телефон
банкова сметка

Вашето мнение

Дилъри

Клиенти
Защита на личните данниCopyright © 1992-2023
DAXY BULGARIA Ltd.
All rights reserved.

начало  >  продукти
.
Продуктите на ДАКСИ достъпни on-line на www.daxy.com с предплатени име и парола. Името и паролата се зареждат с определена парична сума и позволяват достъп до продуктите на ДАКСИ до изчерпване на заредената сума.
 Купете достъп чрез
On-line заявка на име и парола по ваш избор и за избрана от вас сума.
Покупка на карта ДАКСИ - физическия носител на името и паролата. Картите са с фиксирани номинали от 9, 20, 45, 60, 85 и 100 лв.
. Изчерпването на сумата по Вашата сметка не е по време, а зависи от количеството и вида на информацията, която използвате, както следва:
БИЗНЕС РАЗУЗНАВАНЕ / МАРКЕТИНГОВИ БАЗИ ДАННИ 
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - търсене на информация за лице или фирма 0.48
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - показване информация за лице или фирма 0.72
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - Действителни собственици на капитала по ЗИФОДРЮПДРСЛДС0.48
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - показване на индиректни връзки1.08
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация от Неофициален раздел на ДВ0.48
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - баланс на фирма за 2001 г3.00
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - баланс на фирма за 2002 г3.00
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - баланс на фирма за 2003 г3.00
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - download в EXCEL файл - маркетингови бази данни0.48
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация за регистрация по ЗДДС 0.10
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - Проверка в Бюлетина на НАП за съобщения по чл.32 от ДОПК 0.60
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация за задължения към НАП 0.60
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация за брой социално осигурени лица0.10
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация за брой здравно осигурени лица0.10
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - информация за средногодишен брой служители0.10
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - нетни приходи от продажби, съгласно подадените ГФО на фирмата - по години:
 • за 2007 година
 • за 2008 година
 • за 2009 година
 • за 2010 година
 • за 2011 година
 • за 2012 година
 • за 2013 година
 • за 2014 година
 • за 2015 година
 • за 2016 година
 • за 2017 година
 • за 2018 година
 • за 2019 година
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.10
0.30
0.40
0.40
0.40
0.40
0.50
0.50
ДАКСИ - ГЛОБАЛ - download на сканиран документ 0.24
Длъжници по ДДС - търсене0.10
Длъжници по ДДС - разлистване0.10
Кредитни милионери - търсене0.06
Кредитни милионери - разглеждане на съдържанието0.04


ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 
Официален раздел на Държавен вестник - разглеждане на съдържанието0.04
Официален раздел на Държавен вестник - търсене0.06
Неофициален раздел на Държавен вестник - търсене0.08
Неофициален раздел на Държавен вестник - разглеждане на съдържанието0.06
ДАКСИ - Закони - разлистване0.06
Съдебна практика - търсене0.08
ДАКСИ - Закони - търсене0.01
Съдебна практика - разглеждане на съдържанието0.01
Цените са в лева с включен ДДС.
С опцията "статистика" се следи как протича изчерпването на предплатения достъп от името и паролата.
Ще намерите информация за:
 • дата и час на направената заявка;
 • каква заявка сте направили към ДАКСИ, напр. "ДАКСИ - ГЛОБАЛ - показваване информация за лице или фирма"
 • каква сума е изчерпана от името и паролата чрез съответната заявка (в стотинки)
        Линкът "статистика" се появява в панела "ВХОД" след въвеждане на вашето потребителско име и парола
Линкът отваря нова страница с цялостна статистика на вашите търсения в ДАКСИ, подредени по дати в низходящ ред
Най-долу на страницата ще видите цялата изчерпана сума до този момент за това име и парола
ФИРМЕНО РАЗУЗНАВАНЕ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
МАРКЕТИНГОВИ АДРЕСНИ БАЗИ ДАННИ  

Потребител

име


парола