Фирмено разузнаване

Държавен вестник

Адресни списъци

Готови пакети

Дакси 007

Услуги в офиса

Цени

Достъп до базите
Продажба на карти
За достъп
ДВ Последен брой

Библия

Отдих

Начало
За нас

Гаранции и отговорности

Адрес/телефон
банкова сметка

Вашето мнение

Дилъри

Клиенти
Защита на личните данниCopyright © 1992-2023
DAXY BULGARIA Ltd.
All rights reserved.

Политика за поверителност и защита на личните данни в www.daxy.com

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политика”), които се събират от потребители на услугите и продукти, достъпни в уебсайт с уеб адрес (URL) www.daxy.com („Уебсайт”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Уебсайта се извършва от “Дакси България” ЕООД в качеството на администратор на лични данни (”Администратор”, “Ние”) с идентификационен №171256, вписан в Регистъра на администраторите на лични данни в Комисията за защита на лични данни (КЗЛЛД).

В сила от: 25 май 2018г.

Моля, запознайте се с настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до уебсайта и/или услугите. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги и продукти.


1. Кои сме ние?

“ДАКСИ-България” ЕООД е дружество, регистрирано според законодателството на Република България, с ЕИК 040173476, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 504, вх. А, ет.7, ап 17. Основната дейност на компанията е свързана с предоставяне на информационни услуги и ресурси за бизнес и частни потребители, както и за държавни органи, институции, неправителствени и други обществени и частни организации за изпълнение на техните публични и други задължения и законосъобразни функции и цели.

2. Валидност и действие

Настоящата Политика за защита на лични данни („Политика”) определя какво се случва с Вашите лични данни, които ни предоставяте за себе си чрез Уебсайта или които събираме от Вас на други законови основания, посочени по-нататък.

Настоящата Политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на Уебсайта („Общи условия”), достъпни тук. Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика.

Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта изисква потвърждение от Вас, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани с настоящата Политика. Преди да осъществите достъп до Уебсайта и/или Услугите, Вие следва да изразите своето изрично съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни, съгласно настоящата Политика. Можете да дадете Вашето съгласие за горепосочените действия с клик върху опцията „Съгласен съм” при първоначален достъп до Уебсайта.

Използването на Уебсайта, на неговите услуги и ресурси изисква съгласие за приемането на настоящата Политика.

Събирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.

Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения в настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта. В случай че имате регистрация, ще бъдете известявани за такива промени на посочения от Вас email адрес.

При несъгласие с промени в Политиката, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашият Профил ще бъде заличен.

„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, адрес, телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.

Публикуваната тук Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта www.daxy.com или по друг начин (например, чрез изпращане на имейл, посещение в офиса или друг). Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които могат или биха могли в бъдеще да препращат или да са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях.

3. Какви данни събираме за Вас?

Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта и да разглеждате неговото съдържание без предоставяне на личните Ви данни и регистрация.

Достъпът до услугите на Уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при създаване на служебен профил (акаунт), необходим за достъп до услугите, за изпращане на справки и други, свързани с целите, посочени в настоящата Политика.

Лични данни, предоставяни от Вас:

Администраторът не събира лични данни от потребителите директно чрез Уебсайта, а само за изпълнението на свои договорни задължения към Вас (например, във връзка с предоставяне на услуги и продукти, достъпни в Уебсайта) или за изпълнение на свои законови задължения (за издаване на фактури или др. п.). В тези случаи, ние ще Ви поискаме информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на Уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие със законовите изисквания за сигурност.

Използването на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 18-годишна възраст. Ние можем да Ви създадем служебен профил (акаунт) за достъп до услугите и ресурсите на уебсайта.

За изпълнението на тази цел, ние можем да поискаме от Вас да ни предоставите своите:

 1. име и фамилия;
 2. email адрес;
 3. телефон.

Потребителят е единствено отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.

Не събираме от потребителите лични данни, които:

 1. разкриват расов или етнически произход;
 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения;
 3. разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
 4. се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;
 5. се предоставят от потребители, ненавършили 18-годишна възраст, без съгласието на родителите или законните им представители. Администраторът ще изтрива всякаква информация, изпратена от или отнасяща се до потребители, за които е известно, че са ненавършили 18-годишна възраст и не са получили съгласието на своите родители или законни представители да използват Уебсайта, услугите и съдържанието.

Данни, които събираме автоматично:

  Не събираме автоматично данни, които се отнасят до:
 1. Информация за Вашето устройство: Не обработваме данни, свързани с Вашето устройство (като например модел на устройството, версия на използваните от Вас операционна система и браузър, както и IP адрес).
 2. Информация за местоположение: Не обработваме и не съхраняваме данни относно Вашето действително местоположение (гео-локация), средства за установяване на местоположение, включително IP адрес, GPS, точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули
 3. Информация, при използване на услугите на Уебсайта: Не събираме информация относно интернет страници, които препращат към Уебсайта, нито записваме дата и час на посещение, продължителност на посещението, скорост на зареждане на Уебсайта, и други данни във връзка с Вашето взаимодействие с Уебсайта.
 4. Бисквитки:
  • Уебсайтът използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате Уебсайта или преминавате от една страница към друга.
  • С помощта на бисквитки, уеб сървърът може да запазва например предпочитанията и настройките на компютъра, мобилния телефон или друго устройство на Потребителя, които данни автоматично се възстановяват при следващото посещение. Бисквитките се използват, наред с други способи, за да се подобри потребителският опит, като например да не се повтаря процеса на влизане при последващо посещение.
  • Ние използваме следните видове бисквитки: Сесийни (Session cookies) – позволяват на Уебсайта да свързва действията на Потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в Уебсайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато Потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Session cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.
  • Можем да позволим на трети страни (контрагенти), да събират информация, използвайки тези технологии, директно от нашия Уебсайт. Данните, които събират, са предмет на приложимата политика за поверителност на тези трети страни.
  • Потребителите винаги имат и опцията да предотвратят използването на бисквитки чрез промяна на опциите на своя браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:
  • Отказът от бисквитки от страна на Потребителя може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да се използват услугите на Уебсайта.

4. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?

Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на нашите продукти и услуги, изчерпателно описани в Уебсайта или предоставяни по силата на индивидуално договорени условия.

Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели:

 1. За да осигурим сигурно и надеждно използване на услугите и съдържанието чрез верификация на правата Ви за достъп до заявените от Вас услуги и ресурси;
 2. За създаване на потребителски профил (акаунт) и издаване на фактура;
 3. За изготвяне на справка за потреблението;
 4. За други позволени от закона цели във връзка с качественото изпълнение на всички настоящи и бъдещи услуги и ресурси в Уебсайта.

При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

5. Кой има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 1. ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
 2. въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
 3. това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
 4. има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта или друг защитим обществен интерес;
 5. това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите търговски и други партньори, които са приели да спазват настоящата Политика.

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни.

6. Вашите права

По силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: gdpr1@daxy.com.

Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.

Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: gdpr1@daxy.com.

Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: gdpr1@daxy.com.

В случай че част от информацията, която съхраняваме относно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате, като променяте информацията, съдържаща се във Вашия профил, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: gdpr1@daxy.com.

Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: gdpr1@daxy.com.

Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: gdpr1@daxy.com.

Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, българският надзорен орган е:
Комисия за защита на лични данни, адрес:
София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
e-mail: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

7. Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на Европейския съюз.

Ние съхраняваме личните Ви данни за периода, в който сте регистриран активен потребител на Уебсайта, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.

В случай че желаете да заличите своя Профил в Уебсайта, личните данни, които се съхраняват за Вас, ще бъдат заличени без излишно забавяне.

По изключение е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

8. Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. Рискове

Нашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организационни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.

В случай че сме Ви предоставили код/парола за достъп до Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на тези код/парола. В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите тези код/парола на други лица.

Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.

9. Данни за контакт

За допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на:

 1. адрес: 1574 София, бул. "Шипченски проход"69А, ДАКСИ България ЕООД;
 2. телефонен номер: (02) 971 4596, (088) 746 07 53;
 3. email: gdpr1@daxy.com; v.krushkov@daxy.com;

Настоящата Политика е в сила от 25.05.2018г. и е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).


Потребител

име


парола