Адрес, телефон ...Фирмено разузнаване

Държавен вестник

Адресни списъци

Готови пакети

Дакси 007

Услуги в офиса

Цени

Достъп до базите
Продажба на карти
За достъп
ДВ Последен брой

Библия

Отдих

Начало
За нас

Гаранции и отговорности

Адрес/телефон
банкова сметка

Вашето мнение

Дилъри

Клиенти
Защита на личните данниCopyright © 1992-2023
DAXY BULGARIA Ltd.
All rights reserved.

Адрес на офиса:
1574 София, бул. "Шипченски проход"69А, сградата на ЦАПК "Прогрес", ет. 2
(до община Слатина, на гърба на Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ "Климент Охридски" - вижте схемата по-долу).
Телефон:
(02) 971 4596
088/7460753
ФАКС: (02) 971 4675
Адрес за кореспонденция:
София 1113, п. к. 255,
ДАКСИ-България ЕООД
E-mail:
Данни за банков превод
ДАКСИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
УниКредит Булбанк, филиал "Слатина"
сметка лева: BG29 UNCR 9660 1085 0114 09
SWIFT BIC :UNCR BGSF
Разплащателна сметка в евро: BG35 UNCR 7000 1509 4393 32
BIC код:UNCR BGSF
БАЕ: UNCR7000


Потребител

име


парола