Добре дошлиФирмено разузнаване

Държавен вестник

Адресни списъци

Готови пакети

Дакси 007

Услуги в офиса

Цени

Достъп до базите
Продажба на карти
За достъп
ДВ Последен брой

Библия

Отдих

Начало
За нас

Гаранции и отговорности

Адрес/телефон
банкова сметка

Вашето мнение

Дилъри

Клиенти
Защита на личните данниCopyright © 1992-2023
DAXY BULGARIA Ltd.
All rights reserved.

ФИРМЕНО РАЗУЗНАВАНЕ НОРМАТИВНА УРЕДБА
ДАКСИ ГЛОБАЛ
Легално банково и фирмено разузнаване...
За всяко показване при: търсене 0,48 лв; информация за лице/фирма 0,60 лв.; индиректни връзки 0,90 лв; неофициален раздел на ДВ 0,48 лв, информация за регистрация по ЗДДС 0,10 лв, информация за задължения към НАП 0,60 лв, Проверка в Бюлетина на НАП за съобщения по чл.32 от ДОПК 0,60 лв, информация за броя работници 0,10лв.
Баланси за: 2000г - безплатно;
2001 - 3лв;  2002 - 4лв;  2003 - 5лв.
Балансите са достъпни от Дакси ГЛОБАЛ, но не са част от тази база данни.
Държавен вестник - Официален раздел
Законодателството на република България 1:1
За всяко показване при: търсене 0,06 лв; разглеждане 0,04 лв
"ДАКСИ 007" - МОЯТ АГЕНТ!
Следи вместо Вас икономическата активност на фирми.
Наблюдавате фирми или хора, с които имате бизнес отношения.
Информира незабавно по e-mail при настъпила промяна.
Държавен вестник - Неофициален раздел
Регистрация, ликвидация, търговски дружества, обществени поръчки...
За всяко показване при: търсене 0,08 лв; разглеждане 0,06 лв
ДДС Длъжници
Информация за задължения към НАП се съдържа в Дакси Глобал в персоналните данни за всяко юридическо лице
Дакси Закони, актуални към 31.12.2006 г., без бъдеща актуализация
Нормативната уредба на България, актуална към 31.12.2006г.
За всяко показване при: търсене 0,08 лв; разглеждане 0,06 лв; пълният текст - 0,15 лв; редакции - 0,15 лв
Кредитни милионери
Списък на кредитните милионери, банките дали кредита, размера на кредита, обезпечения
За всяко показване при: търсене 0,08 лв; разглеждане 0,06 лв
Съдебна практика
Съдебна практика...
За всяко показване при: търсене 0,01 лв; разглеждане 0,01 лв

Потребител

име


парола