УслугиФирмено разузнаване

Държавен вестник

Адресни списъци

Готови пакети

Дакси 007

Услуги в офиса

Цени

Достъп до базите
Продажба на карти
За достъп
ДВ Последен брой

Библия

Отдих

Начало
За нас

Гаранции и отговорности

Адрес/телефон
банкова сметка

Вашето мнение

Дилъри

Клиенти
Защита на личните данниCopyright © 1992-2023
DAXY BULGARIA Ltd.
All rights reserved.Услуга Количество Цена в лв. Срок
Справки ”Фирмено разузнаване” в ДАКСИ Глобал За всяка справка 8.00 До 4 часа
Справки ”Фирмено разузнаване” в ДАКСИ Глобал За всяка справка 12.00 Експресно
Справки ”Фирмено разузнаване” в Неофициален раздел на Държавен вестник За всяка намерена 8.00 До 4 часа
Справки ”Фирмено разузнаване” в Неофициален раздел на Държавен вестник За всяка намерена 12.00 Експресно
Справка и визуализация на индиректните връзки За 1 фирма 18.00 До 4 часа
Справка и визуализация на индиректните връзки За всяка намерена 12.00 До 4 часа
VIP – изготвяне на пълен профил на фирма/и По договорка По договорка По договорка
Изготвяне на маркетингови адресни списъци По договорка По договорка По договорка
Запис на документи на CD* - 1.00 -
Изпращане на документ по е-mail - 0.00 -
* Цената се начислява върху цената на справката
Цените са в лева с включен ДДС
 

Потребител

име


парола